Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην σχολική μονάδα

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο Ν 4115/2013 και την ΥΑ 17812/Γ6/12-2-2014, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο σχολείο μας έχει συσταθεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης κι Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) που απαρτίζεται από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.

Στη νέα πραγματικότητα λόγω του Κορονοϊού, η ΕΔΕΑΥ συνεχίζει κι έχει προσαρμόσει

 » Διαβάστε όλο το άρθρο