Μένω σπίτι και αισθάνομαι ηρεμία…Φύλλα εργασίας για Γ΄,Δ΄, Ε΄, Στ΄τάξεις

Λήψη αρχείου

Συναισθηματική διαχείριση των παιδιών σε περίοδο πανδημίας.

Λήψη αρχείου

Προτάσεις και δραστηριότητες για παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης

Λήψη αρχείου