Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11/05/2022 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει για τους μαθητές/μαθήτριες λόγω επιμορφωτικού σεμιναρίου των εκπαιδευτικών.Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρωινή Ζώνη Σχολ. Έτους 2022-23

Αξιότιμοι γονείς, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στα τμήματα της Πρωινής Ζώνης και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023. Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμείτε την εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή την Πρωινή Ζώνη, την επόμενη σχολική χρονιά, να στείλετε στο σχολείο συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που θα δοθεί στους μαθητές/στις μαθήτριες αύριο ΤΡΙΤΗ 3/5/2022 ή να το κατεβάσετε από εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-2022-23

Νέο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Δημοτικών ΣχολείωνΛήψη αρχείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 2022-23

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23 γίνονται  από 1- 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 στα γραφεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Εδώ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ βλέπετε τα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής καθημερινά

13.15-14.00   τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας για τη διασπορά COVID 19.

Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών επικοινωνείτε με τη δ/νση του σχολείου στο 210 5572620 ώστε να προγραμματίζεται ραντεβού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας η οποία είναι και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων (την κατεβάζετε από εδώ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή δίδεται από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (το κατεβάζετε από εδώ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Φορολογική Δήλωση, Συμβόλαιο Μίσθωσης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
εγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 

  1. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.Δ.79/2017(Α 109),όπως ισχύει . Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.
  2. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Α 87).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Έντυπο εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε την ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο (15.00 ή 16.00) προκειμένου να ρυθμιστούν τα τμήματα.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

 

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

 

Η Δ/ντρια

Θ. Γρομητσάρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/01/2022

– Λόγω της κήρυξης γενικής αργίας, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 25/1, τηλεκπαίδευση στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξ αιτίας της κακοκαιρίας (καθώς δεν θα υπάρχει ούτε διοικητικό προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης). Στις περιοχής που δεν έχουν πληγεί, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

– Σελφ τεστ δεν θα διενεργηθούν αύριο στις περιοχές με κλειστά σχολεία. Θα δοθούν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το πρόγραμμα διενέργειας σελφ τεστ αυτήν την εβδομάδα στις περιοχές αυτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία του Δήμου Ασπροπύργου  δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης τη Δευτέρα 24/01 και την Τρίτη 25/01/2022 κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας και του Δήμου Ασπροπύργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αξιότιμοι γονείς, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η επαναλειτουργία των σχολείων.

Το σχολείο μας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως και την προηγούμενη χρονιά δηλαδή με διαφορετικές εισόδους και εξόδους για τις τάξεις, διαφορετικούς χώρους διαλειμμάτων ανά τμήμα και ό,τι άλλο προβλέπεται και είναι δυνατό να γίνει για την προσπάθεια μη διασποράς της νόσου COVID. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τις διαφορές στο νέο πρωτόκολλο λειτουργίας. Παρακάτω παραθέτουμε όλες τις οδηγίες από την νέα Κ.Υ.Α. τις οποίες απλοποιήσαμε.  Παρακαλούμε για την προσεκτική τήρηση όλων όσων προβλέπονται. Ζητάμε τη συνεργασία σας και την άμεση ενημέρωσή μας για το παραμικρό κρούσμα ώστε να καταφέρουμε και τη νέα χρονιά να διατηρήσουμε τις καλές συνθήκες που είχαμε.Λήψη αρχείου

Φ.Ε.Κ.Λήψη αρχείου

Καλή χρονιά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!

ΧΡΟΝΙΑ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου σας εύχεται χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά!

Στολίζουμε Χριστουγεννιάτικα τον κήπο του σχολείου μας!

262418654 307692391250784 4261855447926323195 n 262773758 237327158505439 4478678847245788805 n 262968585 323075252974344 7167953190141660069 n

 

264551583 586812375750286 6619035355192702561 n

IMG 20211209 101330 IMG 20211209 101334 IMG 20211209 102835 IMG 20211209 102841 IMG 20211209 102955 IMG 20211209 103500 IMG 20211209 103736 IMG 20211209 103743 IMG 20211209 103747 IMG 20211209 104426 IMG 20211209 104433

Ο κήπος του σχολείου μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και ένα σημείο όπου οι μαθητές/τριές μας και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν δράσεις και γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι μαθητές/τριες βρίσκονται καθημερινά μέσα σε αυτόν και φέτος αποτέλεσε μια θαυμάσια ευκαιρία να  τον στολίσουμε για τα Χριστούγεννα.

Όλα τα τμήματα συμμετείχαν στις δράσεις σχετικά με τον στολισμό του σχολικού κήπου. Οι μαθητές/μαθήτριες με τους/τις εκπαιδευτικούς τους κατασκεύασαν στολίδια και τα κρέμασαν στα διάφορα δέντρα του ομορφαίνοντας την αυλή μας!

Καλά Χριστούγεννα από τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια και όλο το προσωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου!

 

Εθελοντισμός και προσφορά στην ΦΩΛΙΑ

263746325 446816326895679 4434070172710792813 n 1 265034402 655716465585437 4483628004632821327 n

Μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων όλοι οι μαθητές του σχολείου μας με μεγάλη προθυμία και αίσθημα προσφοράς και αγάπης συγκέντρωσαν τρόφιμα για την ΦΩΛΙΑ!

Η ΦΩΛΙΑ ή αλλιώς Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και Προστασίας Παιδιού-Οικογένειας είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που βασίζεται κυρίως σε εθελοντικές προσφορές και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες με προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον.

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων