Αρχική » 2022 » Φεβρουάριος

Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 2022-23

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23 γίνονται  από 1- 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 στα γραφεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Εδώ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ βλέπετε τα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής καθημερινά

13.15-14.00   τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας για τη διασπορά COVID 19.

Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών επικοινωνείτε με τη δ/νση του σχολείου στο 210 5572620 ώστε να προγραμματίζεται ραντεβού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας η οποία είναι και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων (την κατεβάζετε από εδώ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή δίδεται από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (το κατεβάζετε από εδώ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Φορολογική Δήλωση, Συμβόλαιο Μίσθωσης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
εγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 

  1. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.Δ.79/2017(Α 109),όπως ισχύει . Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.
  2. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Α 87).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Έντυπο εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε την ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο (15.00 ή 16.00) προκειμένου να ρυθμιστούν τα τμήματα.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

 

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

 

Η Δ/ντρια

Θ. Γρομητσάρη

eTwinning

Τη φετινή σχολική χρονιά (2021-2022) το σχολείο μας και συγκεκριμένα  το τμήμα ΣΤ3, με την πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού, που τους διδάσκει αγγλικά, συμμετέχει σε πρόγραμμα eTwinningμε τίτλο “Don’tWaste!Reuse, EvaluateWaste!”.

Το πρόγραμμα ασχολείται με περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα με τη διαδικασία της Ανακύκλωσης, Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης  αντικειμένων από χαρτί, γυαλί και πλαστικό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 14 σχολεία και 4 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Σουηδία  και Γεωργία) προωθώντας  τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα  μεταξύ τόσο μαθητών/τριών όσο και εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές με στόχο την ανάπτυξη τόσο των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών όσο και δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, η  ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση των μαθητριών/των σε περιβαλλοντικά  θέματα.

Κατασκευές με πλαστικά και χάρτινα μπουκάλια και καπάκια:

273972896 344100500788689 2883965026361088282 n 274052149 522998822472595 2284419088563662672 n 274067556 346792070786234 6069806642334360462 n 274077282 435257035055839 2953299597269679611 n 274113853 1080077452567521 3570851917235019662 n 274123237 434670925111721 5119673559157661351 n 274146655 910420042981569 8328874220853972813 n 274177477 4915478678534457 191133579816924433 n 274226992 249781707352706 2388977346156136952 n 274299852 2207752946032569 5618981970236887669 n 274483706 312981960893735 1806261609585688650 n 274529123 910094922991858 198265221111581777 n

Διαδραστικό βίντεο. Εκδρομή σε εργοστάσιο ανακύκλωσης:

Kahoot.Για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο Safe Internet day:

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του έργου etwinning που πραγματοποιεί το τμήμα ΣΤ3 του σχολείου μας οι μαθητές δημιούργησαν κάρτες από ανακυκλώσιμα υλικά και έγραψαν αντιπολεμικά συνθήματα εκφράζοντας την αντίθεση τους σε κάθε πόλεμο!

275191704 777003133262386 8247943385466396318 n

Ηλεκτρονικό βιβλίο από τους μαθητές του Δ1

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα την οδική ασφάλεια των μαθητών, οι μαθητές του Δ1 τμήματος δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: Μια μέρα ενός ποδηλάτη και μιας ποδηλάτισσας. Επίσης, δημιουργήθηκε και ένα κουίζ με ερωτήσεις κατανόησης.

Για να μπορέσετε να το διαβάσετε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://read.bookcreator.com/GycO5PemWZMdeFHqQRCC1QlHUGF2/vhXsAhjnQSyxX4yO3Na5kw

Και για να μπορέσετε να παίξετε το κουίζ πατήστε εδώ: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=d8f28bcf-4f80-4214-8f94-355f19316317&single-player=true

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση