Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας, από την Πέμπτη 23/09/2021 και κάθε
Πέμπτη, θα υπάρχει Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, η οποία θα περιλαμβάνει
Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο.
Η ομάδα αυτή αποσκοπεί να στηρίξει τους μαθητές και τους γονείς στην καλύτερη
διαχείριση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στη
βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το σχολείο ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την
παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσετε στη Διεύθυνση του σχολείου.Λήψη αρχείου