Αρχική » 2021 » Φεβρουάριος

Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2021

Σαν σήμερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 και ΕΓΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22 γίνονται  από 1- 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 στα γραφεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής καθημερινά

10.00-13.30   (για όσο διάστημα είμαστε σε αναστολή λειτουργίας)

Τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας για τη διασπορά COVID 19.

Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών επικοινωνείτε με τη δ/νση του σχολείου στο 210 5572620 ώστε να προγραμματίζεται ραντεβού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας η οποία είναι και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων (την κατεβάζετε εδώ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-10-ΠΔ

ή δίδεται από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (το κατεβάζετε από την ιστοσελίδα του σχολείου)

Το κατεβάζετε εδώ: adym_

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας (Φορολογική Δήλωση, Συμβόλαιο Μίσθωσης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
εγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 

  1. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.Δ.79/2017(Α 109),όπως ισχύει . Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.
  2. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Α 87).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»

Η αίτηση εδώ: Αντίγραφο του Αντίγραφο-του-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ-1

 

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

 

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Συμπηρώνεται στο έντυπο του Ολοήμερου.

 

Η Δ/ντρια

Θ. Γρομητσάρη

Το σχολείο μας χιονισμένο!!!

Η πιο πάνω φωτογραφία είναι βγαλμένη από τον παλιό μαθητή του σχολείου μας Γιώργο Λινάρδο, που σπουδάζει στο τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.Ευχαριστούμε πολύ!

 

 

Συμμετέχουμε στο MAKE- A- WISH

Το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και εμείς στο σχολείο μας θα βοηθήσουμε συμμετέχοντας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καρκίνου το μήνα Φεβρουάριο!

Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια.

Φέτος, μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες που ζει η ανθρωπότητα, ας πάρουμε ο καθένας μας ένα μικρό αστεράκι και ένα βραχιολάκι από αυτά που το σχολείο μας προμηθεύτηκε. Στα χάρτινα αστέρια στο πίσω μέρος τους, ο καθένας μας μπορεί να γράψει τη δική του ευχή και “μαγικά” μεταμορφώνονται σε αστέρια αγάπης!

Ας φωτίσουμε τη ζωή ενός λιγότερο τυχερού παιδιού που παλεύει για τη ζωή του με μια ξεχωριστή δωρεά των 2€. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μοναδική αλυσίδα αγάπης και να δώσουμε δύναμη στην ευχή! Ας χαρίσουμε δύναμη, ελπίδα, ζωή!!!

 

https://makeawish.gr/

Ευχαριστίες στο Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για τις βασιλόπιτες  που έφερε για όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μας τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου! Ευχαριστούμε που είναι πάντα δίπλα μας και προσφέρει στο σχολείο μας!

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΕΟΔΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020



Λήψη αρχείου

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων