ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11/01/2021 τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία επαναλειτουργούν.

Για την επαναλειτουργία  θα ισχύσουν στο σχολείο μας οι κανόνες που ίσχυαν και πριν τη διακοπή τους με μερικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά 08.00-08.15 από τις τρεις εισόδους του σχολείου και οι μαθητές/μαθήτριες θα κατευθύνονται στα τμήματά τους.

Διαφοροποιείται

 » Διαβάστε όλο το άρθρο