ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΑΜΠΛΕΤ

Αξιότιμοι γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας δύναται να διαθέσει σε μαθητές/μαθήτριες που έχουν πραγματική ανάγκη  με τη μορφή ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ( καθώς αποτελούν περιουσία του σχολείου) 5 (πέντε) ΤΑΜΠΛΕΤ για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης που παρελήφθησαν από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Φ8/46284/Δ4 και 155192/ΓΔ4/14-11-2020)  η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον ,κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια  δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η απόφαση θα ληφθεί με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Για τη διαδικασία του δανεισμού οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ζητάμε να καταθέσετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας, και μέχρι την ΤΡΙΤΗ 08/12/2020 στις 12.00 το μεσημέρι τα κάτωθι:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που κατεβάζετε από εδώ:aithsh_daneismou_tablet
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας
  3. Κάρτα ανεργίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, ο/η παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας)  θα υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (με αναλυτική περιγραφή), και αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του/της παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Η υπεύθυνη δήλωση εδώ:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από τη Δ/ντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων και τα τάμπλετ θα δοθούν όπως προαναφέρθηκε.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Δ/νση του σχολείου.

Η Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου
Θεοδώρα Γρομητσάρη

Αφήστε μια απάντηση