ΤΠΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) Β-ΣΤ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Καλημέρα. Για αυτή την εβδομάδα θα θυμηθούμε ξανά τα βασικά του πληκτρολογίου. Παρακαλώ εγγραφείτε στην ψηφιακή μου τάξη στο e-me

Σημαντικές λειτουργίες του πληκτρολογίου:  

  • Το πλήκτρο Enter δημιουργεί νέα παράγραφο.
  • Το πλήκτρο SpaceBar τυπώνει έναν κενό χαρακτήρα.
  • Τα πλήκτρα BackspaceΕικόνα και Delete Εικόναδιαγράφουν τους χαρακτήρες πριν από και μετά τον δρομέα αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στη λέξη «Νε|ρό» ο δρομέας βρίσκεται ανάμεσα στα γράμματα «ε» και «ρ». Με τη χρήση του Backspace θα σβήσει ο χαρακτήρας «ε», ενώ με τη χρήση του Delete θα σβήσει ο χαρακτήρας «ρ».
  • To πλήκτρο Caps Lock Εικόναενεργοποιεί το πληκτρολόγιο ώστε να γράφει κεφαλαία γράμματα. Απενεργοποιείται, αν το πιέσουμε για δεύτερη φορά.
  • To πλήκτρο Shift Εικόνα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα σε συνδυασμό με ένα γράμμα μας το δίνει σε μορφή κεφαλαίου (όταν το πλήκτρο Caps Lock δεν έχει ενεργοποιηθεί), ενώ σε συνδυασμό π.χ. με το πλήκτρο Εικόνα μας δίνει το χαρακτήρα @.
  • Tα βέλη του πληκτρολογίου Εικόνα μετακινούν το δρομέα μέσα στο κείμενο.
  • To πλήκτρο του τόνου Εικόνα επιλέγεται από τη χρήση ενός πλήκτρου με φωνήεν τονισμένο. Σε συνδυασμό με το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια με την επιλογή των πλήκτρων με τα φωνήεντα «ι» και «υ» μας δίνει τα αντίστοιχα φωνήεντα με διαλυτικά, δηλαδή «ϊ» και «ϋ». Ο συνδυασμός του πλήκτρου «Alt δεξί» με το πλήκτρο του τόνου και στη συνέχεια η επιλογή του πλήκτρου με τα φωνήεντα «ι» και «υ» μας δίνει τα φωνήεντα αυτά με διαλυτικά και τόνο, δηλαδή «ΐ» και «ΰ».

Αφήστε μια απάντηση