Αρχική » 2019 » Μάιος

Αρχείο μηνός Μάιος 2019

Σαν σήμερα

    28/5/1979: Υπογράφεται στο περιστύλιο του Ζαππείου η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Κάναμε τις Δράσεις μας Κόμιξ!

   

Αθλητικές Διακρίσεις στους Διασχολικούς Αγώνες

Το σχολείο μας συμμετείχε στους διασχολικους αγώνες του Δήμου και κατέκτησε την πρώτη θέση στο ποδόσφαιρο. Επίσης μετάλλια πήραν οι κάτωθι μαθητές και μαθήτριες.
Η μαθήτριες του Δ1 Νταρα Αγγελικη κατέκτησε την πρώτη θέση στα 60μετρα στιβο
Η μαθήτρια Άννα Μαρία Πηλιχού του Γ1 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο αλμα σε μήκος.
Ο μαθητής Κυριακίδης Κωνσταντινος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 50 μέτρα.

Επίσκεψη μαθητών της ΣΤ τάξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ke

Επίσκεψη του Γ3 στο Λαογραφικό Μουσείο Ασπροπύργου στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας

Επίσκεψη της πρώτης τάξης στον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-20 γίνονται  από 6-20 Μαΐου 2019 στα γραφεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής καθημερινά

07.15 π.μ-08.30 π.μ.

12.30 μ.μ. -13.30 μ.μ. (Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης τις παραπάνω ώρες καλέστε τη Δ/νση του σχολείου στο 2105572620  για να ρυθμίσουμε την ώρα με ραντεβού.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή η οποία είναι και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων (δίδεται από το σχολείο)

(Παρακαλώ ενημερώστε αν ενδιαφέρεστε για το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Φορολογική Δήλωση, Συμβόλαιο Μίσθωσης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

στ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
εγγραφής του μαθητή. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

Τι ισχύει για τη διαδικασία εγγραφών

  1. Αν ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α). Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας κλήρωσης, οι γονείς ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου για το σχολείο φοίτησης των τέκνων τους. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, σε δημοτικά σχολεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) ανά τμήμα, παρ. 7 άρθρο 74 ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).
  2. Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 συγκροτούνται τα τμήματα της Α΄ τάξης του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020.
  3. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, οι μαθητές καταχωρούνται στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» από 14 Ιουνίου έως την 21η Ιουνίου 2019.

Η Δ/ντρια

Θ. Γρομητσάρη

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

         ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

———-

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

   

              ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                         ————

   Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 82

   T.K. – Πόλη:   192 00 Ελευσίνα

   Ε-mail: mail@dipedytik.att.sch.gr

   Πληροφορίες: Τελώνη Πηνελόπη                                                                                                               

   Tηλέφωνο:  213-1600829                                                                   

   FAX             :  213-1600847

 

Θέμα: «Ορισμός σχολικών περιφερειών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής»

 

Ο Δ/ντής Π.Ε. Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄)με θέμα «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2018 (ΦΕΚ 109/Α΄/01-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπαιαγωγείων και δημτικών σχολείων»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ιχύει
  4. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

Αποφασίζουμε

 

Καθορίζουμε τις σχολικές περιφέρειες  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:

 

 

Ο Δ/ντής της Δ.Π.Ε Δυτικής Αττικής

 

 

Σπύρου Παναγιώτης

                                    

 

 

                                                

 

     ΟΡΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΡΙΑ 1ου ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Βόρεια της οδού Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Σπευσίπου.

Δυτικά της Οδού Σπευσίπου μέχρι τη συμβολή της οδού Μεγαρίδος. Βόρεια της οδού Μεγαρίδος μέχρι τη συμβολή με την οδό Θρασυβούλου.

Δυτικά της οδού Θρασυβούλου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Ειρήνης.

Δυτικά στην οδό Ειρήνης και νότια αυτής μέχρι την οδό Δημοκρατίας. Ανατολικά της οδού Δημοκρατίας  και νότια αυτής μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αγίας Μαρίνης.

Δυτικά της οδού Αγίας Μαρίνης και νότια αυτής μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Κριεζή.

Νότια της οδού Κριεζή μια μόνο στα σπίτια που αφορούν στη δυτική πλευρά και νότια αυτής μέχρι τη διασταύρωση με την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Ανατολικά στην 28η Οκτωβρίου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Καραισκάκη.

Νότια της οδού Καραισκάκη και ανατολικά αυτής μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

 

ΟΡΙΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανατολικά: Από την  συμβολή  των  οδών Βεροίας ,Κολχίδος,Ασχίνης και  Μπουμπουλίνας  μέχρι την συμβολή της  με την  οδό Ειρήνης. Σ’ αυτά τα όρια περιλαμβάνεται η  Κάτω  Φούσα.

Δυτικά: Από Δημητρίου Λιάκου μέχρι την  οδό Κιλκίς, αριστερά στην  Κιλκίς  και στην συνέχεια δεξιά στην Ρόδου, αριστερά  Ανώνυμου και  πάλι δεξιά στην Ευαγγελιστρίας έως  την  Λεωφόρο Νάτο.

Βόρεια: Λεωφόρος  Νάτο ( την νότια πλευρά της) από την  από   συμβολή της με την  οδό  Ευαγγελιστρίας  έως  την  οδό  Βεροίας.

Νότια: Οδός  Αλ. Παναγούλη και η συνέχειά της οδός Ειρήνης μέχρι τη   συμβολή της με την οδό Μπουμπουλίνας (  μόνο η βόρεια πλευρά της οδού Ειρήνης)

 

ΟΡΙΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ από τη Λεωφόρο Ειρήνης(ΝΑΤΟ) στο ύψος της οδού Βεροίας έως την Αγίου Γεωργίου (Ρέμα).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από την Αγίου Γεωργίου (Ρέμα) και τη βιομηχανική περιοχή.

ΝΟΤΙΑ από τη σιδηροδρομική γραμμή.

ΔΥΤΙΚΑ  από την οδό Θρασυβούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ειρήνης, την οδό Ειρήνης έως τη συμβολή της με την οδό Μπουμπουλίνας ,την οδό Μπουμπουλίνας έως τη συμβολή της με την οδό Αισχίνης ,την οδό Αισχίνης έως τη συμβολή της με την οδό Κολχίδος και την οδό Κολχίδος.

 

ΟΡΙΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ : από διασταύρωση ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ  με ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ, ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ έως με διασταύρωση με ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΑ : από διασταύρωση ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ με ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ  -αριστερά  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  δεξιά  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ μέχρι ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ & ΣΙΔΕΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΝΟΤΙΑ : ΣΙΔΕΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ μέχρι ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕΧΡΙ 28Ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αριστερά μέχρι ΚΡΙΕΖΗ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΚΡΙΕΖΗ μέχρι ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ δεξιά  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ μέχρι  ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αριστερά ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – συνεχίζει  ΔΗΜ. ΛΙΑΚΟΥ μέχρι ΚΙΛΚΙΣ δεξιά ΡΟΔΟΥ μέχρι ΑΝΩΝΥΜΟΥ , αριστερά ΑΝΩΝΥΝΟΥ μέχρι ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, δεξιά ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ μέχρι ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ

 

ΟΡΙΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Από ανατολικά μέχρι ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ

Βορειοανατολικά-βόρεια όλη η οδός Αγίου Ιωάννη Στεφάνη μέχρι το συντριβάνι

Βορειοδυτικά-δυτικά η οδός Αγίας Παρασκευής μέχρι την Παραλία(διασχίζοντας κάθετα την Εθνική Οδό)

Νότια όλη η Παραλιακή Οδός.

 

ΟΡΙΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεωφόρος Δημιουργίας

Οδός Χίου

Λεωφόρος Παναγίας Φανερωμένης

Λεωφόρος ΝΑΤΟ

Λεωφόρος Αιγάλεω

Λεωφόρος Δημοκρατίας

 

ΟΡΙΑ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Βορειοανατολικά της διασταύρωσης των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νάτο.

Όριο στα δυτικά αποτελεί η οδός Αγίας Σοφίας,

Στα ανατολικά η ανώνυμη οδός περιφερειακά της χωματερής (στο δυτικό τμήμα της χωματερής),

όριο προς το νότο αποτελεί η Λεωφόρος Νάτο και προς βορρά τα βουνά της Φυλής.

 

 

ΟΡΙΑ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ – ΘΕΣΗ ΣΠΑΝΑΚΟΣ –ΒΑΡΙ ΜΑΤΣΙ-ΛΑΚΚΟ ΧΑΤΖΗ-ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟΥ

 

ΟΡΙΑ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θέση Γκορυτσά: Το κομμάτι που περικλείεται δυτικά της οδού Γκορυτσάς, ανατολικά της οδού άνευ ονόματος (Πλατεία Γενοκτονίας Ποντίων) έως το σημείο που αυτές τέμνονται (βόρειο σύνορο)

Θέσεις Αεροδρόμιο και Τρύπα Αλεπούς: Το κομμάτι που περικλείεται νότια της Λεωφόρου Νάτο έως την 1η βόρεια παράλληλη της οδού Αγίας Μαρίνας, ανατολικά της οδού άνευ ονόματος- η οποία τέμνει τη λεωφόρο Ζωοδόχου Πηγής- και δυτικά της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

 

ΟΡΙΑ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1.Γκορυτσά Από Λεωφόρο Νάτο ( Φαρμακείο ) περιμετρικά περιλαμβάνει όλη την αριστερή πλευρά δρόμου Γενοκτονίας Ποντίιων με όριο το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και πάνω.

2.Όλο τον οικισμό Κόκκινη Εκκλησία

3.Όλο τον οικισμό Ψάρι

  1. Ένα μέρος από τον οικισμό Θερμοκήπια ( από το γεφυράκι αριστερά με όριο τη θέση » βάρκες » και δεξιά  μέχρι την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ).

 

ΟΡΙΑ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΛΑΚΚΑ ΓΚΟΛΕΜΗ-ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΛΟΦΟ ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΡΙΕΖΗ

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ-ΛΑΚΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-ΡΕΙΚΙΑ-ΣΤΡΙΦΙ

ΣΟΦΟ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΡΟΥΠΑΚΙ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ και φτάνει μέχρι την Αττική οδό.

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων