Ανακοίνωση για τους μαθητές της ΣΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι γονείς, σας γνωρίζουμε ότι αν υπάρχει κάποιος λόγος που κατ΄εξαίρεση κάποιος μαθητής ή μαθήτρια επιθυμεί στο Γυμνάσιο διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε στο Δημοτικό (Γαλλικά), μπορείτε να υποβάλετε αιτιολογημένη αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου το αργότερο. Θα μας διευκόλυνε να το κάνετε το συντομότερο δυνατό. Η αίτηση παραδίδεται στη Δ/ντρια ή την Υποδιευθύντρια του Σχολείου.

Η Δ/ντρια

Θεοδώρα  Γρομητσάρη

Αφήστε μια απάντηση