Σχολικά βιβλία σε επεξεργάσιμη μορφή Word

3 Οκτ 2011

Στo Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή Word τα βιβλία του Δημοτικού (και άλλων βαθμίδων) που προορίζονται για τυφλά και αμβλύωπα παιδιά. Διαφέρουν από τα κανονικά μόνο στο μέγεθος της γραμματοσειράς.