Το Ολοήμερο Τμήμα δρα…

9 Οκτ 2012

Την Παρασκευή 5/10/2012 οι μαθητές του Ολοήμερου Τμήματος επισκέφτηκαν το γειτονικό δασάκι μαζί με τον δάσκαλό τους, κ. Γεώργιο Μπίζιο, με σκοπό να το καθαρίσουν. Δείτε πώς δούλεψαν.