ΣΤ΄τάξη

Ο δάσκαλος της τάξης κ. Μπεροπούλης Γεώργιος  θα δέχεται τους γονείς για συνεργασία κάθε Παρασκευή από 10.45 έως 11.45 π.μ.

————————————————————————————–

————————————————————————————–