Ε΄τάξη

Ο  δάσκαλος της τάξης κ. Κοσμάς Μπίτσος  θα δέχεται τους γονείς για συνεργασία κάθε Παρασκευή από 11.30 έως 12.35 μ.μ.

————————————————————————————–

————————————————————————————–

  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-’12
  1. Δραστηριότητες

————————————————————————————–