Δ΄τάξη

Ο δασκάλα της τάξης κ. Σοφία Μαυρουδή  θα δέχεται τους γονείς για συνεργασία κάθε Δευτέρα από 10.45 έως 11.45 π.μ.

————————————————————————————–

————————————————————————————–