Οι εκπαιδευτικοί

 

 • Οι εκπαιδευτικοί  (Δάσκαλοι ΠΕ 70) Σχ. Έτος 2013-2014
 1. Αικατερίνη Καζακλάρη (Υποδιευθύντρια-Υπεύθυνη Ολοήμερου Προγράμματος)
 2. Βόκα Δέσποινα (Α΄ τάξη)
 3. Κλεονίκη Βασιλειάδου (Β1΄τάξη)
 4. Μπίζιος Γεώργιος (Β2΄ τάξη)
 5. Τερψιάδου Νίκη (Γ΄τάξη)*
 6. Σοφία Μαυρουδή (Δ΄τάξη)
 7. Μπίρτσος Κοσμάς (Ε΄τάξη)
 8. Μπεροπούλης Γεώργιος  (ΣΤ΄τάξη)
 9. Μάρκος Βλάχος (Ολοήμερο)
 10. Τζάτζης Κων/νος  (Ολοήμερο)
 11. Ευγενία Ζηκούλη (Τμήμα Ένταξης)

 

 • Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων
 1. Καραμπιμπέρη-Νένου Αναστασία (Αγγλικών)
 2. Σεμερτζίδου Ελπίδα (Φυσικής Αγωγής)
 3. Ελένη Ιωαννίδου (Γερμανικών)