Δανεισμός tablet

Download Tablet Pc - Business - Icon - Tablet Clipart PNG Image with No Background - PNGkey.com

Αγαπητοί γονείς,

το σχολείο μας διαθέτει μέχρι τώρα εννέα (9) tablets που θα δανειστούν σε μαθητές του ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της τηλεκπαίδευσης σε οικογένειες που δεν διαθέτουν εξοπλισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ικανοποηθεί μικρός αριθμός μαθητών και όπου θα υπάρξει απόλυτη ανάγκη. Τα κριτήρια αφορούν: α) την οικονομική δυσχέρεια (ανεργία, μηδενικό εισόδημα κτλ), β)τον αριθμό παιδιών στο σχολείο μας (σε διαφορετικά τμήματα), γ) τις μονογονεϊκές οικογένειες και δ) τις πολύτεκνες οικογένειες. Έχουν ήδη καταγραφεί αιτήματα γονιών και αξιολογούνται. Η Δ/νση του σχολείου κι ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιο δίκαιη ικανοποίηση των αιτημάτων.

Συνεπώς, όσοι δεν έχετε ζητήσει και έχετε απόλυτη ανάγκη με βάση τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλώ επικοινωνήστε με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (1dimanat@sch.gr) ή με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ώστε στην αρχή της εβδομάδας να ξεκινήσει ο δανεισμός τους.

Εννοείται ότι με κάθε νέα παραλαβή που θα προκύπτει, θα ικανοποιούνται και τα υπόλοιπα αιτήματα.

Με εκτίμηση,

Η Δ/ντρια

Γεωργία Πάνου