Δράση αλληλεγγύης

Τo σχολείο μας ανταποκρινόμενο στο αίτημα του  Τοπικού  Τμήματος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   συγκέντρωσε  είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.

δράση αλλυλεγγύης πλημμυροπαθείς Θεσσαλίας