Αποτελέσματα συμμετοχής στο διεθνές σχολικό project » My Carnival, Your Carnival»

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα My Carnival your carnival μαζί με τις υπόλοιπες συμμετοχές στον χάρτη.

https://www.twinkl.gr/resources/browse-by-topic-esl-efl-resources/holidays-and-special-days-pre-intermediate-b1-browse-by-level-esl-efl-resources/carnival-esl-resources?fbclid=IwAR2U_APyX0Cr9W1IoT9_6rCYFL8HSI4bM3REcRcKM3t8uuqlj78hi2jMFcc

Αφήστε μια απάντηση