ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ_ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παραθέτουμε το Σχέδιο Δράσης του σχολείου στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου