ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ETWINNING »The world in books» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Β1

Οι μαθητές του Β1 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα ΕTWINNING-THE WORLD IN BOOKS

Παραθέτουμε το padlet και το sway με το υλικό δραστηριοτήτων.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

https://padlet.com/f_goniotaki/q3gohwzl43pe6yeu

https://sway.office.com/8tpsg23tt7u1s81D