ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό Φ.6/450554/Δ1/18-4-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το επόμενο σχολικό έτος 2022-23 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το αργότερο την Παρασκευή, 13/5/2022.  Προς αναλυτικότερη ενημέρωσή παραθέτουμε το σχετικό εδάφιο της εγκυκλίου:

«Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων.»

Υπενθυμίζουμε επίσης τη δυνατότητα να δηλώσετε στην αίτηση την επιθυμία σας να παρακολουθεί το παιδί σας το τμήμα της Πρωινής Ζώνης (7.15-8.00).

Επομένως για να εγγράψετε το παιδί σας στο Ολοήμερο χρειάζεται μόνο η κατάθεση της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό, ως το αργότερο την Παρασκευή 13 Μαΐου.

Την αίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν, μπορείτε να την εκτυπώσετε, να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να τη δώσετε στο παιδί να την παραδώσει στο/η Δάσκαλο/α του ή να τη σαρώσετε και να  την στείλετε ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπογεγραμμένη μαζί με το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα που συμπληρώνει την αίτηση. Εναλλακτικά αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση, ενημερώστε το σχολείο με mail (mail@1dim-ag-nikol.las.sch.gr), αναφέροντας το τμήμα και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας, ώστε να του δώσουμε ένα έντυπο της αίτησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε στο τηλ 28410 22326.

Με εκτίμηση,

η Διευθύντρια,

Κρυσταλένια ΛιανάΛήψη αρχείου