ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1ου Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

             Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 «Art of Reading, Reading into Art»

 

56156612

 

Στα πλαίσια συμμετοχής του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ΚΑ2 «ARRA- Art of Reading, Reading into Art», πραγματοποιήθηκε μετακίνηση στην πόλη Como της Ιταλίας. Μετέβησαν τέσσερις εκπαιδευτικοί, καθώς λόγω των περιορισμών Covid δεν ήταν δυνατή η μετακίνηση και των 4 μαθητών που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να μετακινηθούν.

Σε συνεργασία με τα σχολεία της Ιταλίας Como Montessori Primary School, της Ισπανίας Elena Fortun Primary School και της Φινλανδίας Muijala Primary School πραγματοποιήθηκε στην δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης η έκθεση των παραγόμενων έργων, που είχαν σχέση με το παραμύθι του Πινόκιο. Συγκεκριμένα το σχολείο μας στην έκθεση παρουσίασε έργα των μαθητών μας, όπως εικαστικές δημιουργίες, κατασκευές χειροποίητης κούκλας, καθώς και παρουσίαση της Βιβλιοβαλίτσας «Πινόκιο» της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης. Η έκθεση διήρκησε πέντε μέρες και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών του Como Montessori Primary School, αρχών του τόπου καθώς και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Επίσης παρακολουθήσαμε μαθήματα και γνωρίσαμε το μοντεσσοριανό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Como Montessori Primary School -ιδιωτικό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας- που επισκεφτήκαμε αποτελεί ένα από τα 100 περίπου μοντεσσοριανά σχολεία όλης της Ιταλίας. Στόχος της μεθόδου Μοντεσσόρι, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου είναι η ανάπτυξη ώριμων και ανεξάρτητων παιδιών. Η ελευθερία κινήσεων και επιλογών των μαθητών είναι απαραίτητα στη μοντεσσοριανή μέθοδο. Δίνεται μεγάλη βάση από την περίοδο του νηπιαγωγείου στη λεπτή κινητικότητα και την πρωτοβουλία κινήσεων. Η βιωματική μάθηση τέλος αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της μοντεσσοριανής μεθόδου.

Βασιζόμενοι σ΄ αυτή τη μέθοδο οι μαθητές των μεγάλων τάξεων μας ξενάγησαν στο σχολείο τους, στην πόλη Como και στα όμορφα αξιοθέατά της. Η ευχέρεια των μαθητών στη χρήση ξένων γλωσσών των μαθητών ήταν εμφανής.

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί επισκεφτήκαμε επίσης τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Como και του Μιλάνο Bibliotheca Braidense. Η τελευταία στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό κτίριο στην πόλη του Μιλάνο. Το Braidsense είχε πάντα τον διττό ρόλο τόσο της διατήρησης ιστορικών και λογοτεχνικών έργων όσο και της διατήρησης της συλλογής όλων των βιβλίων που εκδίδονται στο Μιλάνο. Ήρθαμε σ΄ επαφή με τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης την οποία επισκέπτονται καθημερινά οι κάτοικοι και οι φοιτητές της πόλης. Αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι τα οφέλη και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα Erasmus+ ήταν πολλαπλές.

Λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές των εμπειριών μας από τα προγράμματα ERASMUS+ ΚΑ1 «Η εμπλοκή της λογοτεχνίας και των συναφών τεχνών στη διδακτική πράξη ως μέσο προώθησης της πολυγλωσσίας και της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» και ΚΑ2 «ARRA- Art of Reading, Reading into Art», τα οποία συνδέονται άμεσα μεταξύ τους πραγματοποιήσαμε την Πέμπτη 24 Μαρτίου, ενημέρωση διάχυσης στο σχολείο μας, παρουσία όλων των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και της Συντονίστριας Εκπαίδευσης κας Πρατσίνη Μαρίας.

Η παιδαγωγική ομάδα Erasmus+

του 1ου Δημ. Σχολείου Αγίου Νικολάου

λήψης1             Picture1