Μετακίνηση εκπαιδευτικών σε Μοντεσοριανό σχολείο στην Κόμο Ιτάλιας

Με μεγάλο ενδιαφέρον επισκεφτήκαμε το Montessori School of Como, τον Μάρτιο του 2022 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού Eramus KA2

«Art of Reading, Reading Into Art». Παρακάτω παρατίθενται οι παρουσιάσεις από την επίσκεψή μας και από την Μοντεσσοριανή Παιδαγωγική Μέθοδο την οποία μας παρουσίασαν οι εταίροι μας Ιταλοί.

https://sway.office.com/AfW4DwmvyvZlIPY2

https://sway.office.com/LUz4G92L9eq31smv?ref=Link

FWnP9UYPKPr1Vl

 Παιδαγωγική Ομαδα Erasmus+

1ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου