18ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (2022)

1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας, στην είσοδο του Αγίου Νικολάου.
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των
Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και ιδιωτικών της Π.Ε. Λασιθίου .
3.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022. Οι
Δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών,-ητριών μπορούν να είναι και μεμονωμένες αλλά για
εξυπηρέτηση ευκολότερης καταγραφής των συμμετεχόντων μπορούν να δηλωθούν και ομαδικά από
το Σχολείο τους με σχετικό έγγραφο, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τάξη και σχολείο του κάθε
ενδιαφερόμενου μαθητή στο email mtavla@otenet.gr
H τελική επιβεβαίωση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων, στο χώρο των αγώνων, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 (11:00 – 11:30 π.μ.).Λήψη αρχείου