Ψυχολογική υποστήριξη από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο της υποστήριξης γονέων και μαθητών όλων των σχολείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του σχολείου μας συνεχίζεται εξ αποστάσεως παρά την αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Η ΕΔΕΑΥ, αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου, τη δασκάλα Ειδικής Αγωγής (του Τμήματος Ένταξης), την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό και έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών  και την προσωπική και κοινωνική ευημερία των μαθητών μας μέσω Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων.

Οι συνεδρίες της ΕΔΕΑΥ θα πραγματοποιούνται μετά από ραντεβού. Για κλείσιμο ραντεβού ή για ό,τι σχετικό χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη της ΕΔΕΑΥ, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας:

1.  Χιώτη Αγγελική (Ψυχολόγος)

     e-mail: angie_chioti@hotmail.com

2.  Ρομπογιαννάκη Κωνσταντίνα (Κοινωνική λειτουργός)
e-mail: konstantinarob@hotmail.com

Με εκτίμηση,

Κρυσταλένια Λιανά, Διευθύντρια,

Χιώτη Αγγελική, Ψυχολόγος

Ρομπογιαννάκη Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός