Δράση “Τα δικαιώματα των παιδιών”

Την Τετάρτη 27.03.2024, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δασκάλων της Α’ και Β΄ τάξης (κ. Λιάκου Γεωργίας και κ. Παπουτσή Γιώτας) με την ψυχολόγο κ. Τζιαφέτα Χρυσούλα και την κοινωνική λειτουργό κ. Χύμα Γεωργία του σχολείου μας, υλοποιήθηκε δράση με θέμα “Τα δικαιώματα των παιδιών”.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης, οι μαθητές/τριες των δύο τάξεων ανέφεραν πράγματα που χρειάζεται τόσο ένα σκυλάκι όσο και ένα παιδί για να είναι ευτυχισμένο, ασφαλές και υγιές. Έγινε σύνδεση των ανθρώπινων αναγκών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά με το ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων.

Στο τέλος, οι μαθητές/τριες ζωγράφισαν το παζλ των δικαιωμάτων των παιδιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και υπήρξε ενεργητική συμμετοχή εκ μέρους των παιδιών.

1. 1 3 2 2 2