“Εγώ και η κοινωνία”

Η Ε’ τάξη του σχολείου μας στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήριο Δεξιοτήτων” ασχολήθηκε με το πρόγραμμα “Εγώ και η κοινωνία”.

Τα παιδιά συζήτησαν και ανακάλυψαν τους κινδύνους για την υπόσταση και την αξιοπρέπεια του παιδιού στη σύγχρονη εποχή και έπαιξαν το παιδαγωγικό παιχνίδι “Πλησίασε – Απομακρύνσου” αντιπαραβάλλοντας τον “κίνδυνο” με τη “σωτηρία” από αυτόν. Γνώρισαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και ευαισθητοποιήθηκαν στα ανθρώπινα δικαιώματα σχολιάζοντας σχετικές ιστορικές φωτογραφίες.

Τέλος, εντόπισαν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες οι οποίες στερούνται βασικών δικαιωμάτων όπως άνεργοι, πρόσφυγες, φτωχοί κ.λπ.. Ήρθαν σε επαφή μαζί τους, όπου ήταν δυνατό, με συνεντεύξεις προτείνοντας λύσεις για τις ομάδες αυτές και γνώρισαν τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες από τις δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος.

0 02 05 bfc037d6449e5561d5842a8b5fcf216de1845ad1ccd5605dfe49d8ea53d0c848 6cc8d7dd314480c1 0 02 05 63304b40ce26848d8865d1b8b172544678a28f1825a005c376089487dc0250c1 e12fa989cbb115b6

0 02 05 bb76c3a83e72e151a21faa94356573ce7bd47f0160a31c2fc27e75135b2b7e02 8231ef986c11c154 0 02 05 d4c5feac6cdf662d68518a6fced5ef1b3c1ba7177843b4e0addc2587cdf50a17 420062936c0de2a8

0 02 05 f77b5940210137476c078e225c4270438583644bbb3713d265139b98cb5b178a 730c87872d6d989e 0 02 05 c122df9489d536152cdf1b4f4e6fdd8f47db62df67a6fc5abe909f336bb6ba1b e83880b6196d7c48

0 02 05 b7fdfdd2836bd92b3907f5b2d9f132ae32f39ec1bd9f6767cd800ede96f6d919 d6208454485a8e7 0 02 05 b3bae04187cc0e7bd37ea66d7bb5adc8b189ec91cb549302b5e80c8f9d0cc6d4 a36b9650269c2370