Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές του νηπιαγωγείου μας

Κοζάνη, 1-4-2020

19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

Αγ. Σαράντα 20 , Κοζάνη

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές νηπιαγωγείων

Στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας παρ’ όλο που η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αριθμ. πρωτ. 39676/Δ2/20-3-2020 «Διαβίβαση οδηγιών για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» δεν περιλαμβάνει την προσχολική εκπαίδευση , επιθυμούμε να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τους μαθητές μας και να υποστηρίξουμε τη μάθησή τους στο οικογενειακό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό ο σύλλογος διδασκόντων του νηπιαγωγείου μας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο και μέσο εκπαίδευσης την ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) αφενός για να ξεκινήσουμε τη διδακτική διαδικασία πιο άμεσα λόγω αδυναμίας του σχολικού δικτύου και αφετέρου προς διευκόλυνση όλων στην πρόσβαση και επεξεργασία του υλικού που θα προσφέρεται.

Πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η επικοινωνία με τους μαθητές μας και η κατά το δυνατόν συνέχιση της σχολικής ζωής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php).

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση αυτόνομα να υλοποιήσουν δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η συνδρομή των γονιών τους.

Καλό θα είναι να ορίσετε με τα παιδιά συγκεκριμένες ώρες που θα δουλεύετε το υλικό κυρίως πρωινές ( από τις 9 π.μ. ως τις 13.00μ.μ. ) για να έχουν και τα παιδιά συνέπεια και κανονικότητα στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις σχολικές τους δραστηριότητες.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της προσπάθειας αυτής δεν είναι υποχρεωτικός , αλλά υποστηρικτικός.