Εργαστήρια Δεξιοτήτων: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ 3ο Εργαστήριο- «Το ταξίδι της ανακύκλωσης»

Στο 3ο εργαστήριο στόχος μας ήταν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το ταξίδι της ανακύκλωσης και τα στάδια που περνάνε τα ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι την κατανάλωσή τους και τέλος να δημιουργήσουν στολίδια για τα Χριστούγεννα .