Εργαστήρια Δεξιοτήτων: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_ 1ο Εργαστήριο- «Ανακυκλώνω… Δημιουργώ…Φτιάχνω παιχνίδια στο λεπτό»»

Στο 1ο Εργαστήριο γίνεται ανίχνευση των γνώσεων των παιδιών και αποτύπωση της Ορατής Σκέψης.