Ελιά… δέντρο ιερό

Γύρω από το σχολικό μας συγκρότημα υπάρχουν πολλα δέντρα ελιάς.  Έτσι λοιπόν βγήκαμε στην αυλή …

με τις σκούπες και τα κοντάρια μας και προσπαθήσαμε χτυπώντας τα κλαδιά να μαζέψουμε όσες πιο πολλές ελιές μπορούσαμε.InkedDSC02963 LI