Εργαστήρια Δεξιοτήτων: ΕΥΖΗΝ_ 2ο Εργαστήριο- Η τάξη μας μια αγκαλιά

 

Στο 2ο εργαστήριο δεξιοτήτων δόθηκε έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών και προτεραιότητα στη συνεργασία για την παραγωγή κοινού έργου.  Έτσι ολοκληρώσαμε την τάξη μας τοποθετώντας όλοι μας τον εαυτό μας μέσα στην τάξη.