Σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

19o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

Το  19Ο  Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης,  υλοποιώντας την υπ’αριθμ. 107/1/158/174 οδηγία τηςΔ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης κατάρτισε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος 2018-2019 θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

 

  • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό
  • ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του   σχεδίου.

 

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 19ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης, το οποίο στεγάζεται στις οδούς Αριστάρχου και Πολυκλείτου συντάχθηκε με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Μπίζου Βασιλικής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  και αφορά στη σχολική περίοδο  2018-2019.

 

Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο  19ο  Νηπιαγωγείο  λειτουργούν τρία τμήματα, δυο πρωινά και  ένα απογευματινό. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου, το οποίο  αποτελείται από δυο αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των εκπ/κών, την κουζίνα ,την αποθήκη και τις τουαλέτες, είναι ισόγειο. Σε περίπτωση σεισμού, ασφαλής χώρος συγκέντρωσης των νηπίων ορίζεται το προαύλιο  του νηπιαγωγείου. Για τον τόπο συγκέντρωσης , σε περίπτωση σεισμού, έχουν ενημερωθεί οι γονείς των νηπίων.

Θα γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε διαφορετικές περιπτώσεις εκδήλωσης σεισμού (ώρα μαθήματος ή διαλείμματος), ώστε τα παιδιά να είναι κατατοπισμένα και ενημερωμένα.

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια:

Α) Ενέργειες πριν από το σεισμό

Β) Ενέργειες κατά τη διάρκεια και

Γ) Ενέργειες μετά τη λήξη του σεισμού.

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

– Τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την πιθανότητα αντιμετώπισης σεισμού.

–  Ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης έχει η προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου  Μπίζου Βασιλική και σε περίπτωση  απουσίας της την αναπληρώνουν οι κ. Αδραχτά Κατερίνα και Τριανταφύλλου Ελένη.

–  Αναρτάται  το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε κάθε αίθουσα και σε εμφανές σημείο.

–  Ενημερώνονται οι νηπ/γοί για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι γενικοί διακόπτες του ρεύματος, του νερού, για τη εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

–  Γίνεται ενημέρωση των νηπ/γών και των νηπίων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σεισμού.

–  Τοποθέτηση πινακίδας, κοντά στο τηλέφωνο, με αριθμούς τηλεφώνων άμεσης βοήθειας, π.χ. της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δήμου Ηλιούπολης.

–  Προμήθεια επαρκούς φαρμακευτικού υλικού και αντικατάσταση όσων υλικών Πρώτων Βοηθειών έχουν εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

–  Ύπαρξη φορητού ραδιόφωνου με μπαταρίες και μια σφυρίχτρα.

–  Τοποθέτηση σε χαμηλές θέσεις των αντικειμένων που έχουν μεγάλο βάρος ή όγκο.

–  Καλή στήριξη των βιβλιοθηκών, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση πτώσης τους προς τα εμπρός.

–  Ενημέρωση των γονέων για τον τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Ως χώρος συνάντησης ορίζεται η ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ στο κέντρο της αυλής του  Σχολείου, όσο γίνεται μακρύτερα από τις όψεις του κτιρίου και την περίφραξη της αυλής.

–  Ενημέρωση των νηπ/γών για τη θέση που βρίσκεται το αρχείο του νηπ/γείου και έγκαιρη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Β1. Σεισμός την ώρα του μαθήματος.

 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης:

–  Η νηπιαγωγός φωνάζει «παιδιά, σεισμός».Τα παιδιά μπαίνουν κάτω από τα τραπεζάκια και η νηπιαγωγός κάτω από την έδρα.

–  Τα νήπια περιμένουν ψύχραιμα τις οδηγίες της νηπιαγωγού.

–  Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο χωρίς εντολή.

. Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

–  Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο δε μπαίνουν στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από τους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου.

–  Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα.

 

 

 

Β2.Σεισμός κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης:

–  Όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο του νηπ/γείου, σε αίθουσες ή κοινόχρηστους χώρους, δεν βγαίνουν έξω και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα σημεία, να προστατευθούν από πιθανές ανατροπές επίπλων ή αντικειμένων, καλυπτόμενοι σε ασφαλή σημεία.

–  Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, παραμένουν εκεί αποφεύγοντας τις επικινδυνότητες.

–  Συγκέντρωση στο κέντρο της αυλής του  Σχολείου.

–  Αναμονή για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του σεισμικού φαινομένου.

 

 

 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

 

–  Μόλις τελειώσει ο σεισμός, αποχωρούμε ήρεμα και με τάξη από το νηπιαγωγείο. Πρώτα αποχωρεί το Πρωινό Τμήμα 1 και αμέσως μετά τα παιδιά του Πρωινού 2

–  Συγκεντρωνόμαστε στην αυλή

. Από εκεί θα παραλάβουν οι γονείς τα παιδιά τους.

–  Γίνεται έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων, κλείνουμε τους διακόπτες του ρεύματος και του νερού.

–  Αν  υπάρχουν φωτιές τις σβήνουμε.

–  Αν υπάρχουν ελαφρά τραυματισμένοι, τους μετακινούμε σε ασφαλές σημείο. Δεν μετακινούμε βαριά τραυματισμένα άτομα.

–  Αν χρειάζεται τηλεφωνούμε στο ΕΚΑΒ ή στην Πυροσβεστική για βοήθεια.

–  Μένουμε μακριά από κτίρια που έχουν  υποστεί βλάβες, γιατί αυτές μπορεί να επιδεινωθούν με τους μετασεισμούς.

–  Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι δεν πρέπει να αγγίζουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια που είναι πεσμένα στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν στα καλώδια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

–  Ανοίγουμε το ραδιόφωνο και ακούμε τις ειδήσεις για οδηγίες και πληροφορίες.

–  Δεν θα φύγει κανένας εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του νηπιαγωγείου.

–  Η προϊσταμένη του νηπ/γείου  αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τις προϊστάμενες αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

–  Τα νήπια δεν θα απομακρυνθούν από το χώρο του Σχολείου, παρά μόνο με τη συνοδεία των γονέων τους ή κάποιου συγγενικού τους προσώπου.

–  Καθαρίζουμε αργότερα το νηπ/γείο από σπασμένα και επικίνδυνα αντικείμενα.

–  Αν ο σεισμός  ήταν μεγάλος σε ισχύ και διαπιστωθούν εκτεταμένες ζημιές, πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νομού για να αποφανθεί για την καταλληλότητα του κτιρίου.

 

Αντίγραφο του παρόντος Σχεδίου θα αναρτηθεί στις δύο αίθουσες διδασκαλίας και στο Γραφείο.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παρέλαβαν από ένα αντίγραφο του παρόντος Σχεδίου.

 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

Φαρμακεία  πρώτων  βοηθειών

–  Σταθερό φαρμακείο

–  Φορητό Φαρμακείο: Υπεύθυνη είναι η Νηπιαγωγός  Τριανταφύλλου Ελένη.

–  Υπεύθυνη ελέγχου του  φαρμακείου είναι  η Νηπιαγωγός Καρρά Έφη.

–  Ο έλεγχος για την ύπαρξη τραυματιών και η μεταφορά όσων από αυτούς κινδυνεύουν άμεσα θα γίνει στον χώρο συνάντησης με  την  βοήθεια της προϊσταμένης.

–  Υπεύθυνοι Πυρόσβεσης είναι   οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Μετά την εκκένωση του Νηπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί θα ελέγξουν την απομόνωση των δικτύων ύδρευσης, φωτισμού και κεντρικής θέρμανσης στα σημεία των γενικών πινάκων της παροχής τους. Εάν υπάρξει πυρκαγιά χρησιμοποιούν τους πυροσβεστήρες. Η προϊσταμένη ειδοποιεί την πυροσβεστική και τα παιδιά οδηγούνται στο χώρο συγκέντρωσης που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί.

–  Σε περίπτωση πλημμυρών όλοι οι μαθητές θα παραμείνουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

–  Υπεύθυνη για την απαγόρευση προσέγγισης  των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων από τους μαθητές ορίζονται οι  Νηπιαγωγοί  Τριανταφύλλου Ελένη και Αδραχτά Αικατερίνη .

–  Υπεύθυνοι για την παροχή μέριμνας και φροντίδας των μαθητών  και πρώτων βοηθειών είναι οι Μπίζου Βασιλική και Καρρά Έφη.

 

–   Όσο οι μαθητές θα βρίσκονται μετά την έξοδο τους στο χώρο συνάντησης θα γίνεται προσπάθεια αποφυγής  πανικού και διατήρηση της ψυχραιμίας τους από όλους  τους εκπαιδευτικούς. Οι  νηπιαγωγοί παραδίδουν τους μαθητές με ονομαστική καταγραφή χρησιμοποιώντας τις καταστάσεις οι οποίες θα υπάρχουν για αυτό το σκοπό.

– Η παράδοση των μαθητών στους γονείς ή κηδεμόνες  θα γίνεται μόνο στο χώρο συνάντησης, για τον οποίο οφείλουν οι σχολικές μονάδες να τους ενημερώσουν,.

– Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή.

– Το Αρχείο του Σχολείου θα γίνει προσπάθεια να απομακρυνθεί και να προστατευτεί από την καταστροφή από την Προϊσταμένη του Σχολείου και σε περίπτωση απουσίας ή για ενίσχυση από  τη Νηπιαγωγό Τριανταφύλλου Ελένη και  μετά την λήξη του σεισμού  και την τακτοποίηση των μαθητών στο χώρο συνάντησης.

– Η μετακίνηση των μικρών μαθητών, εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους  για την παραλαβή τους, θα γίνει με ευθύνη των Νηπιαγωγών.

– Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του σχολείου.

– Η Προϊσταμένη θα ειδοποιήσει τις Προϊστάμενες Αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

-Αντίγραφο του παρόντος σχεδίου ετοιμότητας  παραδίδεται στους εκπαιδευτικούς της σχολικής  μονάδας με ευθύνη των Προϊσταμένων.

 

Το παρόν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατική ενέργεια και γενικά κάθε συμβάν που απειλεί τη ζωή και την ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων στο σχολικό συγκρότημα και επιβάλλει την ασφαλή διακοπή της λειτουργίας και εγκατάλειψής του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΟΤΕ 1388
ΕΚΑΒ 166
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2132009000
ΔΕΗ 2109756621
 ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132035757
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109970000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών του 19ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των νηπίων κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/πυρκαγιάς κλπ), την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την προστασία των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες.

Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό καθώς και την προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο καταφυγής.
  2. Η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού του σχολείου.
  3. Η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών του νηπιαγωγείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας .

Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως εξής:

–     Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να

επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια

επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση

επειγουσών αναγκών (παροχή Α΄βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.).

–    Σημείο συνάντησης ορίζεται το κέντρο  του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου

–     Προσεγγίστε στο σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή, σταθμεύστε

όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση πλησίον εισόδου

διαφυγής και της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα).

–     Η άφιξή σας θα γίνει από την κεντρική είσοδο της αυλής του Νηπιαγωγείου

–      Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου

καταφυγής όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού.

–     Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλης οικογένειας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω, δίνοντας στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό & σταθερό).

 

–   Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την αποχώρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των μαθητών και η υλοποίηση των σχετικών ενεργειών μετριασμού των αποτελεσμάτων και των συνεπειών του συμβάντος.

–      Κατά την αποχώρησή σας από το σχολικό χώρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα σας δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου τις επόμενες

ημέρες.

 

–   Κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλείψει το σχολικό χώρο μόνος του, αν δεν έρθει κάποιος να τον παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας να παραλάβετε τα παιδιά σας, επικοινωνήστε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο γονέα στον οποίο θα αναθέσετε την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν ασφαλή στο χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθούν από τους γονείς/κηδεμόνες ή άλλο ορισθέν πρόσωπο.

Το σχολείο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών του.

 

Για το λόγο αυτό σε περίπτωση κατάστασης κρίσης μην ενεργήσετε υπό το κράτος του πανικού

. Φροντίστε οι ενέργειές σας να είναι ήρεμες και μεθοδικές.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων υπάρχει αναρτημένο   στο γραφείο  του σχολείου

 

 

 

 

Η προϊσταμένη του 19ου Νηπιαγωγείου

 

Βασιλική Μπίζου

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση