Εσωτερικός Κανονισμός

Αγαπητοί Γονείς,

Σας καλωσορίζουμε στο Νηπιαγωγείο μας.

Καλωσορίζουμε, με ιδιαίτερη χαρά, εσάς και τα παιδιά σας, στη μεγάλη οικογένεια του 19ου  Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης, στην οποία ανήκετε πλέον από τη φετινή σχολική χρονιά

Αγαπητοί  γονείς , η στενή συνεργασία μας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και η βοήθεια και συμπαράσταση σας στο έργο μας θα συμβάλλουν  στην ομαλή  προσαρμογή και φοίτηση των παιδιών σας στο Νηπιαγωγείο

Η φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο αποτελεί  έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους, γιατί η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.

«Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.» (ΥΠΕΘ βασικές  αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων)

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου.

Ευχόμαστε σε εσάς και τα παιδιά

Υ γ ε ί α, π ρ ό ο δ ο, δ ύ ν α μ η και  κ α λ ή  σ χ ο λ ι κ ή  χ ρ ο ν ι ά.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων  19ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης.

Γενικές αρχές  / στοιχεία

Ο σκοπός του  Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά  και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον,  να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, στους τομείς της  Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής, να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, να  αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και-μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος-να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας».

Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία.

 Σχολικό έτος

 Έναρξη / λήξη  μαθημάτων

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.

Ωράριο λειτουργίας / Προσέλευση – Αποχώρηση

Η άφιξη των νηπίων το πρωί γίνεται:

Στις 7.45π.μ.έως 8.00 πμ για τα  παιδιά της πρωινής υποδοχής

Από τις 08:15π.μ. έως 08:30π.μ. για τα υπόλοιπα παιδιά.

Μετά το πέρας προσέλευσης 08:30π.μ., η κεντρική είσοδος θα κλειδώνεται για λόγους ασφαλείας των παιδιών.

 Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, τα παραδίδουν στη νηπιαγωγό του κάθε τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την υποδοχή τους.

Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται  στις 8:30 π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.

Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στις 13.00μ.μ., ώρα αποχώρησης των πρωινών τμημάτων και στις 16.00 μ.μ ώρα αποχώρησης του ολοήμερου τμήματος.

Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την εγγραφή τους.   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

 Εγγραφές νηπίων

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου (εκδίδεται από την προϊσταμένη)
  2. επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια
  3. ΑΔΥΜ
  4. υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο
  5. υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου

Φοίτηση / απουσίες

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της Α΄ ηλικίας. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α΄ ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β΄ ηλικίας .

Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του  myschool , για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή της. Αν ένα παιδί απουσιάσει περισσότερο από τρείς μέρες, υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρετε ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από το θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα παιδιά. Αν δεν ήταν άρρωστο, υποχρεωτικά, βεβαίωση των γονέων στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του. Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τους νηπιαγωγούς. Θα σας δίδονται και συγκεκριμένα έντυπα για το φάκελο του παιδιού σας , τα οποία θα κληθείτε να συμπληρώσετε. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία.( Αρ. Πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010)  Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού)

Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και περιλαμβάνει το  Διαθεματικό   Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής αλλά και άρτιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους, με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις.

Παιδαγωγικό και Αναλώσιμο Υλικό

Το παιδαγωγικό υλικό καθώς και το οικοδομικό – κατασκευαστικό υλικό που υπάρχει στα δύο τμήματα επαρκεί πλήρως και είναι κατάλληλα επιλεγμένο για την εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών. Γι΄αυτό σας παρακαλούμε , όταν έρχονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, να μην τους επιτρέπετε να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα για να απασχοληθούν ή για να παίξουν με αυτά στη διάρκεια της ημέρας. Αν χρειαστεί να αλλάξει αυτό θα ενημερώνεστε από εμάς (π.χ. Φέρνω το αγαπημένο μου παιχνίδι για να το παρουσιάσω στους φίλους μου).

Όλο το αναλώσιμο υλικό (χαρτιά , χαρτόνια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, δακτυλομπογιές, νερομπογιές, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες κ.α.) το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς διατίθεται – εξ ολοκλήρου – από το νηπιαγωγείο (μέσω χρημάτων της Σχολικής επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης)

Σχολικές γιορτές

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.

Στις Εθνικές γιορτές αλλά και στις θρησκευτικές  μετά τη λήξη της γιορτής αποχωρούν τα παιδιά και δεν λειτουργεί το Απογευματινό Προαιρετικό Τμήμα.

 Πρόγευμα – γεύμα

Κάθε παιδί θα πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία σχολική τσάντα νηπιαγωγείου μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά το πρόγευμα και το ελαφρύ γεύμα του (ολοήμερο τμήμα). Θα πρέπει επίσης να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι , το μπολ του φαγητού του , κουτάλι / πιρούνι και το παγουρίνο / μπουκάλι του. Οι ώρες του προγεύματος και του γεύματος είναι ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας. Παρακαλούμε να μη δίνετε στο παιδί σας τρόφιμα τα οποία δεν του αρέσουν ή τα οποία δυσκολεύεται να φάει, γιατί αυτό είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις του προς το νηπιαγωγείο. Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές και απαγορεύονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες κ.α. Δεν πρέπει να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, σταφύλια, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών

Ονομαστικές εορτές – γενέθλια 

Κάθε παιδί μπορεί -αν θέλει- να εορτάσει τα γενέθλια του ή την ονομαστική του εορτή στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του.

Μπορεί να φέρει στο Νηπιαγωγείο ατομικά γλυκά, τα οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ανάλογο εξοπλισμό (πιατάκια, κουταλάκια, χαρτοπετσέτες κ.λπ.).

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε οπωσδήποτε με τους νηπιαγωγούς του παιδιού σας μερικές ημέρες νωρίτερα, για να ορίσετε μαζί τους την ημέρα που θα εορτάσει το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο, τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή

 

Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους νηπιαγωγούς της τάξης. Για το λόγο αυτό οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές και εκτός διδακτικού ωραρίου , ώστε όλοι οι γονείς να μπορούν να παρευρίσκονται σ’ αυτές.

Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και στη σχολική ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές.

Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου τους.

Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει αδιαθεσία, αμέσως ενημερώνεται τηλεφωνικά από τους νηπιαγωγούς ή την προϊσταμένη του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίζουν έγκαιρα τα διάφορα έγγραφα (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που τους ζητούνται από το σχολείο.

Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Κάθε μαθητής δανείζετε ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το επιστρέψει έως την ερχόμενη Δευτέρα. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο του ΔΕΝ μπορεί να δανειστεί άλλο βιβλίο μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου.

Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή κατάσταση.

Επικοινωνία με το σχολείο – Σχολικός Ιστότοπος

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε πληκτρολογώντας σε μηχανή αναζήτησης το όνομα του νηπιαγωγείου: 19 Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης ή 19nipilioup.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων δε φέρει  καμία ευθύνη για κάθε άλλο ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του παραπάνω ιστότοπου , είναι η Προϊσταμένη του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ.

Αφήστε μια απάντηση