Εγγραφές μαθητών Α’ Τάξης Γυμνασίου

Ανακοίνωση

Για τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος : 2021-2022 στην Α’ Τάξη Γυμνασίου.

Για την εγγραφή στην Α’ Τάξη Γυμνασίου οι γονείς/κηδεμόνες  να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

  • Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που βρίσκεται στο σύνδεσμο:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ(NEO)
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας. (Το προσκομίζουν οι μαθητές/τριες με την έναρξη των μαθημάτων, κάντε κλικ στο: ATOMIKO DELTIO1-converted )

 

 

Αφήστε μια απάντηση