19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Το ιστολόγιο του 19ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δεκ 20123

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
και οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»

διοργανώνουν το
5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η. Παράλληλες Εκδηλώσεις

Κατά την διεξαγωγή των προσυνεδρίων θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

– Τελετές προς τιμή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν.
– Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με συμμετοχή θεατρικών ομάδων και μουσικών σχημάτων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Για τις εκδηλώσεις αυτές θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση.

που θα διεξαχθεί
στις 24 και 25 Απριλίου 2013
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»
ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
(σχετική άδεια ΥΠAIΘΠΑ 131895/Γ2/24-10-2012)

Υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(σχετικό έγγραφο ΥΠΑΙΘΠΑ 131909/Γ2/24-10-2012)
Α. Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:
• Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.
Β. Σκοποί του συνεδρίου είναι :

• Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
• Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
• Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
• Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
• Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών
Γ. Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και των δασκάλων τους για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι εργασίες που θα εκπονηθούν, από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της τάξης, καλό θα είναι να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας και διαθεματικότητας, και ελκυστική παρουσίαση. Γίνονται δεκτές όλες οι εργασίες στις οποίες αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι Τ.Π.Ε. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

• Απλής παρουσίασης με λογισμικό παρουσιάσεων
• Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
• Ιστοσελίδας, δικτυακών τόπων
• Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο σχολείο
• Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
• Πειραματικών διατάξεων
• Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
• Μουσειοσκευών

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται (βλέπε συνημμένα, «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»).
Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και θα συμπεριληφθούν μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (DVD), που θα μοιραστεί στα σχολεία. Κάθε σχολείο μπορεί να καταθέσει έως και 5 εργασίες.
Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής εργασιών

Νομοί Ημαθίας, Πιερίας
1η Φάση: Υποβολή περιλήψεων 25 Ιανουαρίου 2013
Επιβεβαίωση Επιλογής 29 Ιανουαρίου 2013
2η Φάση: Υποβολή εργασιών και παρουσιάσεων 1 Φεβρουαρίου 2013

Νομοί Σερρών, Πέλλας
1η Φάση: Υποβολή περιλήψεων 8 Φεβρουαρίου 2013
Επιβεβαίωση Επιλογής 13 Φεβρουαρίου 2013
2η Φάση: Υποβολή εργασιών και παρουσιάσεων 15 Φεβρουαρίου 2013

Νομοί Κιλκίς, Χαλκιδικης
1η Φάση: Υποβολή περιλήψεων 22 Φεβρουαρίου 2013
Επιβεβαίωση Επιλογής 26 Φεβρουαρίου 2013
2η Φάση: Υποβολή εργασιών και παρουσιάσεων 1 Μαρτίου 2013

Ε. Πρόγραμμα προσυνεδριακών εκδηλώσεων
Νομός Ημαθίας Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Πιερίας Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Σερρών Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Πέλλας Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Κιλκίς Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013
Νομός Χαλκιδικής Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
Νομός Θεσσαλονίκης ( Ανατολική) Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013
Νομός ΘεσσαλονίκηΝομός Ημαθίας Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Πιερίας Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Σερρών Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Πέλλας Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
Νομός Κιλκίς Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013
Νομός Χαλκιδικής Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
Νομός Θεσσαλονίκης ( Ανατολική) Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013
Νομός Θεσσαλονίκης (Δυτική) Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
ς (Δυτική) Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
ΣΤ. Υποβολή εργασιών

Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.math-syn-pli.gr, από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012, όταν θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής Περιλήψεων. Οι περιλήψεις θα προωθούνται στα e-mail των σχολικών συμβούλων των αντίστοιχων επιτροπών των προσυνεδρίων.
Ερωτήματα που αφορούν τη συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών των προσυνεδρίων θα απευθύνονται στα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων υποστήριξης των προσυνεδρίων.

Επιπλέον υποστήριξη παρέχεται από τους:
Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, e-mail: ananidou@sch.gr
για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Καλλαρά Αθηνά, e-mail: mathsynpe@gmail.com
για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής

Αφήστε μια απάντηση

Translate

Για να ακούσετε το European School Radio ανοίξτε τα ηχεία σας και πατήστε το play ( Ι>) στην παραπάνω εικόνα
Μέγας χορηγός της ρομποτικής ομάδας του σχολείου κατά το σχ. έτος 2016-2017
Μέγας χορηγός της ρομποτικής ομάδας του σχολείου κατά το σχ. έτος 2016-2017
Μέγας χορηγός της ρομποτικής ομάδας του σχολείου κατά το σχ. έτος 2016-2017
Μέγας χορηγός της ρομποτικής ομάδας του σχολείου τα σχ. έτη 2014-2015 & 2015-2016

Το παιχνίδι ΝώεLand

Κατεβάστε, εκτυπώστε και παίξτε το παιχνίδι ΝώεLand που δημιουργήθηκε από τους 19Robogators Junior, ως project του FLL animal allies

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Σκοπός της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας στη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις Έμφυλες Ταυτότητες.

Πρόσφατα σχόλια

Σαν σήμερα

  1. 21/01/1878: Ο ελληνικός στρατός εισβάλει στη Θεσσαλία

Σκακιστική άσκησηΤο ιστολόγιο αυτό ανήκει στο 19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη

Δεκέμβριος 2012
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ   Ιαν »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία ανά τάξη

Ψηφιακό Σχολείο

Επισκεφθείτε τα!

....για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
etwinning
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
Στόχος του είναι μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.
Ανάμεσα σε άλλα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΚΑΙΡΟΣ

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία Νομού Θεσσαλονίκης

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Eφημερεύοντα Φαρμακεία Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Θεσσαλονίκη

Eφημερεύοντα Φαρμακεία Δήμου Καλαμαριάς

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμαριά

Ταινίες στη Θεσσαλονίκη

Οι ταινίες που παίζονται σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

Θεατρικές Παραστάσεις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων