19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Το ιστολόγιο του 19ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 19ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ)

Το 19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην οδό Αλεξανδρείας 93, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Κρήτης, Ζ. Παπαντωνίου, Χρ. Χρηστοβασίλη και Αλεξανδρείας. Στεγάζεται σε ένα κτιριακό συγκρότημα του τέλους του 19ου αι., το οποίο το 1992 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού κηρύχτηκε διατηρητέο, και αποτελείται από ένα κεντρικό διώροφο κτίριο, όπου σήμερα συστεγάζεται το 19ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, και ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο καταλαμβάνει όλην την επί της οδού Κρήτης πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου, όπου στεγάζεται το 19ο Γυμνάσιο.

Η ιστορία: στο τέλος του 19ου αι. η Θεσσαλονίκη, υπό Οθωμανική ακόμη κατοχή, βρίσκεται σε οικονομική άνθηση με πλήθος τεχνικών έργων εν εξελίξει, κυρίως στο λιμάνι και το σιδηρόδρομο, με υποκαταστήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών και εμπορικών οίκων, με πολυκαταστήματα και με εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων και όλων των εθνοτήτων που ζούσαν τότε στην πόλη. Την έλλειψη ενός σχολείου της ελληνικής κοινότητας της πόλης με καθαρά οικονομικό προσανατολισμό, ώστε να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να στελεχώσει την οικονομική δραστηριότητα, προσπάθησε να καλύψει ο καταγόμενος από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης ιερομόναχος Στέφανος Νούκας, ο οποίος το 1895 ιδρύει σχολείο με την ονομασία «Ελληνογαλλικόν Εμπορικόν και Πρακτικόν Λύκειον Στ. Νούκας», για τη στέγαση του οποίου κτίζει διδακτήριο στην ταχέως αναπτυσσόμενη εκτός των τειχών ανατολική πλευρά της πόλης, στη σημερινή οδό Αλεξανδρείας.

Το Μαράσλειο Εμπορικό και Πρακτικό Λύκειο Στ. Νούκα

Το διδακτήριο ολοκληρώνεται με δωρεά του Γρ. Γρ. Μαρασλή ύψους 1160 τουρκικών λιρών και του Δημ. Σγούτα ύψους 22549 γαλλικών φράγκων. Από το 1905 το σχολείο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το μεγάλο ευεργέτη του, Γρ. Γρ. Μαρασλή, προσθέτει στον τίτλο του την επωνυμία «Μαράσλειον».

Μαρμάρινη στήλη με τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών

Το 1905 το κτίριο, ως περιουσιακό στοιχείο, μεταβιβάζεται από τον Στ. Νούκα στον «Εν Αθήναις Σύλλογον προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων», ένα πολιτιστικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1869 με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής παιδείας και το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στον οποίο ανήκει και σήμερα. Από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αι. η διαχείριση αρχικά και η ιδιοκτησία του εκπαιδευτηρίου στη συνέχεια περνά στο διευθυντή του, διδάκτορα των Μαθηματικών, Θ. Νάτσινα. Το σχολείο παραμένει στο κτίριο του Μαρασλείου μέχρι το 1932, οπότε μεταστεγάζεται.

Στο κενό πλέον κτίριο εγκαθίσταται την επόμενη χρονιά το νεοϊδρυμένο Β΄Γυμνάσιον Θηλέων Θεσσαλονίκης, το οποίο προσθέτει στον τίτλο του το προσωνύμιο Μαράσλειο. Το νέο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κορίτσια, απαραίτητο, για να αποσυμφορήσει το μοναδικό μέχρι τότε Γυμνάσιο Θηλέων της πόλης, στην οδό Εθνικής Αμύνης, και να καλύψει τις ανάγκες της ανατολικής πλευράς της πόλης, δείχνει ήδη την κοινωνική μεταστροφή: όλο και περισσότερα κορίτσια ολοκληρώνουν πλέον τη μόρφωσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όλο και περισσότερα κορίτσια στρέφονται στην εργασία έξω από το σπίτι και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το σχολικό έτος 1962-63 το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού μαθητριών διχοτομείται.

Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων. Τελειόφοιτες του 1938

 

Β΄Γυμνάσιο Θηλέων. Τελειόφοιτες του 1938

(Πρωτότυπη φωτογραφία)

Β΄Γυμνάσιο Θηλέων χορωδία, 2.4.1950

Το θυγατρικό σχολείο είναι το Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων που συστεγάζεται με το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων μέχρι το σχολικό έτος 1969-70. Τη χρονιά αυτή το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων μεταστεγάζεται στο ιδιόκτητο κτήριό του στην οδό Θ. Σοφούλη, όπου λειτουργεί ως σήμερα με την ονομασία 14ο Γυμνάσιο και 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Το Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων

Ζ΄Γυμνάσιο Θηλέων Παρέλαση Οκτώβρης 1963

 

Το Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων παραμένει στο κτήριο της οδού Αλεξανδρείας 93. Το 1976 ακολουθώντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση διαιρείται σε τριετές γυμνάσιο και τριετές λύκειο. Έτσι προκύπτουν το Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων και το Ζ΄ Λύκειο Θηλέων Θεσσαλονίκης,

τα οποία το 1980, όται όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα γίνονται μικτά,ονομάζονται 19ο Γυμνάσιο και 19ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Η συνεχής αύξηση των μαθητών του 19ου Γυμνασίου οδηγεί στη διχοτόμηση του. Έτσι, το 1983 δημιουργείται το 35ο Γυμνάσιο, θυγατρικό του 19ου Γυμνασίου, το οποίο στεγάζεται στο Σγούτειο και το οποίο το 1988 μετονομάζεται σε 9ο Γυμνάσιο.

Το 9ο Γυμνάσιο και το 9ο Λύκειο που προκύπτει από τη διχοτόμηση του 19ου Λυκείου το 1986, μεταφέρονται το 1988 στο ιδιόκτητο διδακτήριο στη γωνία των οδών Δελφών και Π. Συνδίκα.

Τα σχολεία που είχαν την ονομασίες  9ο Γυμνάσιο και 9ο Λύκειο, ήταν αυτά που στεγάζονταν στο σχολικό συγκρότημα στην Κηφισιά και τα οποία αργότερα μετονομάστηκαν σε 5ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Καλαμαριάς. Έτσι, η ονομασία 9ο Γυμνάσιο δίνεται στο 35ο Γυμνάσιο, το θυγατρικό του 19ου Γυμνασίου και η ονομασία 9ο Λύκειο δίνεται στο θυγατρικό του 19ου Λυκείου.

Η τελευταία διχοτόμηση του 19ου Γυμνασίου γίνεται το 1992. Από αυτήν προκύπτει το 33ο Γυμνάσιο που στεγάζεται στο Σγούτειο μαζί με το 26ο Λύκειο, θυγατρικό του 19ου Λυκείου.

Το σχολικό έτος 2006-2007 ενοποιούνται το 33ο Γυμνάσιο με το 19ο Γυμνάσιο με την ονομασία 19ο Γυμνάσιο.

19ο Γυμνάσιο, 1986, χωρίς ποδιές τα κορίτσια, χωρίς πηλίκια τα αγόρια

19ο Γυμνάσιο, εκδήλωση για την ειρήνη,1996

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Φρειδερίκη Φαντίδου-Σιδηροπούλου για το υλικό που μας παραχώρησε
από το βιβλίο της:

«Αλεξανδρείας 93»

4 Σχόλια στο άρθρο

“ΙΣΤΟΡΙΑ”

 1. Δεκέμβριος 7, 2014 στις 8:51 μμ       kristina xanthopla Έγραψε:

  Υπέροχη περιγραφή!!!!! Ο καθένας που θα ψάξει για την ιστορία αυτού του σχολείου, σίγουρα θα μάθει και θα πάρει περισσότερα!!!!!!


 2. Νοέμβριος 9, 2015 στις 2:15 μμ       Αλικη-Μαρια Κυριλλιδου Έγραψε:

  Υπέροχη περιγραφή του σχολείου μας όποιος την διαβάσει θα μάθει πολλά για το σχολείο μας!!!


 3. Ιανουάριος 4, 2016 στις 3:55 μμ       ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ Έγραψε:

  Μπράβο για το φωτογραφικό υλικό τόσο ρομαντικά δοσμένο, μπράβο και για την εύστοχη οργάνωση των πληροφοριών!


 4. Ιούνιος 27, 2019 στις 11:22 μμ       Ευγενία Ροΐδου Έγραψε:

  Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία για την ιστορία που αναφέρονται, επιτρέψτε μου μόνο να συμπληρώσω πως από το 1972 μέχρι το 1978 στο ίδιο κτήριο στεγάστηκε και το ΙΒ Γυμνάσιο Θηλέων. Τα δύο σχολεία δούλευαν εναλλάξ σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Το ΙΒ αργότερα μεταστεγάστηκε στο σημερινό κτήριο στην οδό Κολωνιάρη, κοντά στη συμβολή Παπαναστασίου και Καραμανλή.


Αφήστε μια απάντηση

Translate

European Radio Logo
Για να ακούσετε το European School Radio ανοίξτε τα ηχεία σας και πατήστε το play ( Ι>) στην παραπάνω εικόνα
Μέγας χορηγός της ρομποτικής ομάδας του σχολείου τα σχ. έτη 2014-2015 & 2015-2016

Το παιχνίδι ΝώεLand

Κατεβάστε, εκτυπώστε και παίξτε το παιχνίδι ΝώεLand που δημιουργήθηκε από τους 19Robogators Junior, ως project του FLL animal allies

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Σκοπός της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας στη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις Έμφυλες Ταυτότητες.

Σαν σήμερα

27/9/2004: Νταλίκα συγκρούεται με λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο 173o χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, με αποτέλεσμα 7 μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνας να σκοτωθούν και 23 να τραυματιστούν.

Σκακιστική άσκηση

Το ιστολόγιο αυτό ανήκει στο 19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη

Σεπτέμβριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία ανά τάξη

Ψηφιακό Σχολείο

Επισκεφθείτε τα!

....για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
etwinning
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
Στόχος του είναι μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.
Ανάμεσα σε άλλα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΚΑΙΡΟΣ

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία Νομού Θεσσαλονίκης

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Eφημερεύοντα Φαρμακεία Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Θεσσαλονίκη

Eφημερεύοντα Φαρμακεία Δήμου Καλαμαριάς

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμαριά

Ταινίες στη Θεσσαλονίκη

Οι ταινίες που παίζονται σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

Θεατρικές Παραστάσεις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων