Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA «Η θάλασσα είναι ζωή»

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την συμμετοχή  του  Ά Τμήματος του Νηπιαγωγείου μας στο Πρόγραμμα της «Παιδικής HELMEPA» με τίτλο «Η θάλασσα είναι ζωή» για το σχολικό έτος 2021-2022, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Στόχος του φετινού προγράμματος με τίτλο «Η θάλασσα είναι ζωή» είναι να ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς, να την ενθαρρύνει να αναλάβει ενεργό ρόλο σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υπεραλίευση και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις  απαιτούν άμεση εξεύρεση λύσεων και πρέπει όλοι με τις πράξεις μας να δείξουμε τι μέλλον θέλουμε για τις επόμενες γενιές και σε τι κατάσταση πρέπει να είναι οι θάλασσες και οι ωκεανοί για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το μέλλον.

Αφήστε μια απάντηση