ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη στις 27 Οκτωβρίου θα γίνει γιορτή από τις 8:30 π.μ έως τις 9:30 π.μ σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, χωρίς την παρουσία γονέων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Αφήστε μια απάντηση