ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Χτίζοντας μια θετική συνθήκη  διδασκαλίας και μάθησης η οποία  προδιαθέτει θετικά  τους  μαθητές  να συνυπάρξουν και να εργαστούν, εξασφαλίζεται ένα παιδαγωγικό κλίμα το οποίο βοηθά γενικότερα  στην επίτευξη των ευρύτερων  σκοπών  αλλά και  επιμέρους  των εξειδικευμένων  στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ουσιαστική σύνδεση  μεταξύ των μαθητών,  συμβάλλει  μεταξύ άλλων στην αναγνώριση, την αποδοχή, την εκτίμηση κάθε μαθητή από  τους συμμαθητές του, συνθήκη που βοηθά στην ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας, τη διαμόρφωση των συναισθημάτων της ασφάλειας και «του ανήκειν», που αποτελούν ισχυρό έρεισμα τόσο για την ομαλή σχολική προσαρμογή και ένταξη των μαθητών όσο και για την ακαδημαϊκή τους πορεία. Απώτερος στόχος ουσιαστικά  είναι να εκπαιδευτούν οι μαθητες και να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και προς αυτόν το σκοπό σχεδιάζονται δράσεις όπως :

 το ‘’Συμβόλαιο της Τάξης’’, μια συμφωνία  ουσιαστικά  που  ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας της τάξης, όπως προκύπτουν στην ολομέλεια της τάξης   και από τις δύο μεριές (εκπαιδευτικό/μαθητές). Οι κανόνες γράφονται από εκπαιδευτικό και αποτυπώνονται ως ζωγραφιά από τους μαθητές.Το συμβόλαιο αναρτάται σε εμφανές σημείο της τάξης ώστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να καταφεύγουμε εκει  προκειμένου να διευθετούνται «αποκλίνουσες» (από αυτό που είχαμε αρχικά συναποφασίσει) συμπεριφορές. 

Τι νέα;», «συμβούλιο τάξης»

Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, έχουμε εντάξει στο ωρολόγιο μας πρόγραμμα τις δύο αυτές δράσεις.Η πρώτη μέρα της εβδομάδας αποτελεί ιδανική ευκαιρία να φέρουν οι μαθητές στο σχολείο τα νέα του σαββατοκύριακού, αλλά και γενικότερα να μεταφέρουν ό,τι συμβαίνει έξω από αυτό.Δημιουργείται ουσιαστικά μια συνθήκη ελεύθερου λόγου στο πλαίσιο της οποίας ο καθένας μπορεί να επικοινωνεί στην ολομέλεια της τάξης ότι τον απασχολεί. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους:ο  συντονιστής (συντονίζει την διαδικασία), ο φύλακας του λόγου (δίνει τον λόγο σε όποιον θέλει να μιλήσει), ο γραμματέας της τάξης (αναλαμβάνει να γράψει τα ονόματα των μαθητών που παίρνουν τον λόγο κάθε φορά). Ομοίως,τα μαθητικά συμβούλια γίνονται συστηματικά κάθε Παρασκευή 11:45-12.Και εδώ οι μαθητές αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη θέση του γραμματέα και του φύλακα του λόγου. Το συμβούλιο δεν αποβλέπει στην επιβολή της τάξης αλλά υπηρετεί τις αρχές του διαλόγου, αλληλοκατανόησης, δικαιοσύνης, στοχευοντας στην καλλιέργεια ειρήνης, δημοκρατίας, αποδοχής των θέσεων του άλλου, ειρηνικής διευθέτησης συγκρούσεων κτλ.

3

-καρέκλες ακούω- μιλάω

Οι «καρέκλες επίλυσης των συγκρούσεων» είναι μια τεχνική που  εκμεταλλεύεται τις  συγκρούσεις  των παιδιών όπως προκύπτουν  καθημερινά  στην τάξη του νηπιαγωγείου χρησιμοποιώντας δύο καρεκλάκια, το ένα σηματοδοτημένο με ένα αυτί και το άλλο με ένα στόμα. Κάθε φορά που ένα παιδί νιώθει  ότι έχει γίνει μια αδικία σε βάρος του από κάποιο συμμαθητή κάθεται  στο στόμα και καλεί  το παιδί που το είχε αδικήσει να καθίσει στο αυτί. Το παιδί που κάθεται στο στόμα έχει δικαίωμα να μιλήσει για τα γεγονότα και να εκφράσει τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια τα παιδιά αλλάζουν θέση, με αποτέλεσμα το παιδί που αρχικά καθόταν στο αυτί να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του άποψη για τα γεγονότα και φυσικά να εκφράσει με τη σειρά του τα συναισθήματα του.

2