η Beebot την 25η Μαρτίου….

Πώς μπορεί η μελισσούλα να συνδυαστεί με την 25η Μαρτίου;Η αλήθεια είναι ότι αυτό το αγαπημένο ρομποτάκι ταιριάζει με όλα!

1)Μας βοήθησε να ελέγξουμε τις γνώσεις μας για τους ήρωες:Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε ζευγάρια.Επέλεγαν μια κάρτα-γρίφο(την οποία διάβαζε η εκπαιδευτικός)και κατόπιν έπρεπε να οδηγήσουν το ρομποτάκι στο σωστό ήρωα.Ο ένας τοποθετούσε τις σωστές εντολές στο πλέγμα και το άλλο παιδί τις ακολουθούσε για να προγραμματίσει σωστά το ρομποτάκι ώστε να φτάσει στον ήρωα που περιγράφεται στο γρίφο

2)Με τη βοήθεια της beebot οδηγήσαμε τα Ελληνάκια στο Κρυφό Σχολειό ,αποφεύγοντας τα τετραγωνάκια με την εικόνα του Τούρκου.Πάλι σε ζευγάρια ,το ένα παιδί τοποθετούσε τις εντολές στη σωστή διαδρομή ενώ το άλλο αναλάμβανε να προγραμματίσει το ρομποτάκι μας ακολουθώντας τις εντολές 

.jpg 2 3       4       5