Καινοτόμες δράσεις 2019-2020

Καινοτόμες δράσεις 2019-2020

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2019-2020. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

-«Αγαπώ τον εαυτό μου και τους άλλους»

-«Πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και επιθετικότητας»

-«Ο μικρός “ΜΕΓΑΛΟΣ” πρίγκιπας»

 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-«Ανακύκλωση και Εναλλακτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

-«Animals and Plants in a Wetland near us» («Ζώα και φυτά ενός κοντινού μας υγροβιότοπου»)