Εκπαιδευτικά βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση – Φωτόδεντρο

Πατώντας επάνω στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση – Φωτόδεντρο.

Φυσική Ε΄ – ΣΤ΄  τάξης

Οι δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/670?locale=el

Τήξη και πήξη http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/669?locale=el

Εξάτμιση βρασμός υγροποίηση http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/668?locale=el

Τα σωματίδια που συνθέτουν το μικρόκοσμο http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/637?locale=el

Αλεξικέραυνο http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/226?locale=el

Κεραυνός και μυθολογία http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/228?locale=el

Δημιουργία του κεραυνού http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/225?locale=el

Αρχή του Αρχιμήδη: Άνωση   http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/121?locale=el

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης

Η χώρα μου από ψηλά: Πεδιάδες http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/35?locale=el

Η χώρα μου από ψηλά: Ηφαίστεια http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/38?locale=el

Η χώρα μου από ψηλά: Πόλεις http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/34?locale=el

Η χώρα μου από ψηλά: οι αλλαγές στις πόλεις http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/36?locale=el

Η χώρα μου από ψηλά: Θάλασσες http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/30?locale=el

Η χώρα μου από ψηλά: Βουνά http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/31?locale=el

Μαθηματικά

Μαθηματικά Γενικά

Το άπειρο των αριθμών http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/146?locale=el

Μαθηματικά Α΄ τάξης Ο αριθμός 0 http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/133?locale=el

Μαθηματικά Α΄ τάξης Μέτρηση μήκους http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/127?locale=el

Μαθηματικά Α΄ – Β΄ τάξης Μέτρηση όγκου http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/128?locale=el

Μαθηματικά Α΄ – Β΄ τάξης Αριθμοί στη σειρά http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/126?locale=el

Μαθηματικά Α΄ – Β΄ τάξης Πρόσθεση http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/135?locale=el

Μαθηματικά Β΄ – Γ΄ τάξης Μονάδες – Δεκάδες – Εκατοντάδες http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/125?locale=el

Μαθηματικά Β΄ – Γ΄ τάξης Ο χρόνος http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/124?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ τάξης Εκτίμηση – Εμβαδόν http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/680?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ – Δ΄ τάξης Χαρακτηριστικά γεωμετρικών στερεών http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/631?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ – Δ΄ τάξης Εμβαδόν http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/632?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ – Δ΄ τάξης Οι αριθμοί στην θέση του “Χ” http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/628?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ – Δ΄ τάξης Ο άγνωστος αφαιρετέος http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/629?locale=el

Μαθηματικά Γ΄ – Δ΄ τάξης Ο άγνωστος μειωτέος http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/630?locale=el

Συγκρίσεις http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/145?locale=el

Μελέτη Β΄ – Γ΄ τάξης Ο κύκλος του νερού http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/263?locale=el

Γλώσσα Α΄ τάξης

Το γράμμα Α http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/620?locale=el

Το γράμμα Ε http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/616?locale=el

Το γράμμα Ι http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/617?locale=el

Το γράμμα Κ http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/618?locale=el

Το γράμμα Λ http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/621?locale=el

Το γράμμα Ν http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/622?locale=el

Το γράμμα Ο http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/619?locale=el

Το γράμμα Π http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/623?locale=el

Το γράμμα Τ http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/624?locale=el

Μουσική

Ρυθμός http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/208?locale=el

Ένταση http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/206?locale=el

Διάρκεια του ήχου http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/207?locale=el

Ηχόχρωμα http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/205?locale=el

Τι είναι ο ήχος http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/204?locale=el

Πληροφορική

Μονάδες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/187?locale=el

Συσκευές εισόδου http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/194?locale=el

Γενικότερου ενδιαφέροντος

Η ιστορία του θεάτρου σκιών http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/358?locale=el

Βασικά χρώματα http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/74?locale=el

Δημοσιεύθηκε στην Δραστηριότητες σχολικού έτους 2019-2020. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.