Το ιστολόγιο του σχολείου

Το ιστολόγιο του σχολείου μας blogs.sch.gr/18dimsta τέθηκε σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 2013. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων του σχολείου μας για τις δραστηριότητες της σχολικής μας μονάδας καθώς και για ποικίλα θέματα γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Υπεύθυνος ιστολογίου: Μπαλής Ιωάννης Διευθυντής 18ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης

Υπεύθυνος ενημέρωσης ιστολογίου: Τζιντζίδης Αναστάσιος ΠΕ 70