Ειδικό διδακτικό υλικό διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Η σχολική μας βιβλιοθήκη έχει εμπλουτιστεί με το παρακάτω ειδικό διδακτικό υλικό διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:

 

«Γεια σας» Βιβλίο Μαθητή τεύχος 1, τεύχος 2 (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003).

 

«Το μικρό μου ΛΕΞΙΚΟ» τεύχος 1, τεύχος 2, τεύχος 3, τεύχος 4 (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).

 

«Διηγούμαι και γράφω ιστορίες» τεύχος 1, τεύχος 2, τεύχος 3, τεύχος 4, τεύχος 5 (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).

 

Σειρά «Παράθυρο στον κόσμο»

–         «Η παρέα μου»

–         «Ας ταξιδέψουμε»

–         «Ας ξεκουραστούμε λίγο»   (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).

 

Σειρά «Διαβάζω 4» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

Σχέδιο εργασίας 2 «Η οικογένεια» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

Σχέδιο εργασίας 4 «Η τεχνολογία. Ασκήσεις για την τεχνολογία» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008).

 

Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας: «Ο ιαματισμός» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).

 

Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας 2 «Πρόσφυγες» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).

 

«Αντιρατσιστικό αλφαβητάρι» (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007).