Η γειτονιά μας

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Η περιοχή ευθύνης του σχολείου βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο και βορειότερο τμήμα της Σταυρούπολης. Αποκόπτεται από τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου γιατί βρίσκεται αποκλεισμένη από τους δύο μεγάλους οδικούς άξονες την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και την οδό Κωνσταντινουπόλεως (προέκταση της οδού Λαγκαδά).

Η περιοχή αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και μόλις το 1988 (Φ.Ε.Κ. 814/Δ/14-11-88) εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως, γεγονός που δικαιολογεί την αυθαίρετη δόμηση. Οι πρώτοι κάτοικοι φαίνεται να προέρχονται από εσωτερική μετανάστευση κυρίως από τα χωριά του νομού Θεσσαλονίκης και των άλλων γειτονικών νομών.

Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, ανήκουν στην εργατική τάξη, βρίσκουν στην περιοχή φτηνά οικόπεδα δημιουργούν τα σπίτια τους και μοχθούν για μια καλύτερη ζωή.

Λέγεται πως οι πρώτοι κάτοικοι προερχόμενοι από το χωριό Νικόπολη του Ν. Θεσσαλονίκης δημιούργησαν τον πρώτο πυρήνα στην περιοχή. Μάλιστα από τα πρώτα καταστήματα της περιοχής, ένα καφενείο και ένα παντοπωλείο με την ονομασία «Νικόπολη» επί της πρώην οδού «Καπετάν Άγρα», αναγκάζουν την μετονομασία της προαναφερόμενης οδού σε «Νικοπόλεως». Αργότερα με τη δημιουργία των Συνοικιακών Συμβουλίων στους Δήμους και την ανάγκη ονομασίας των περιοχών η περιοχή πήρε το όνομα Νικόπολη Σταυρούπολης.

Απόσπασμα από την εργασία του δάσκαλου Ιωάννη Μπαλή, με θέμα: «Ιστορία του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης». (Απρίλιος 2003)