Καινοτόμες δράσεις 2017-2018

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2017-2018. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

  • «Εγώ και όλοι οι άλλοι»
  • «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματα τα δικά μου και των συμμαθητών μου»
  • «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»
  • «Διαπροσωπικές σχέσεις: Είμαστε το “εμείς” και όχι το “εγώ”»
  • «Πληροφορούμαι – Αναγνωρίζω – Προλαμβάνω κάθε μορφή βίας – εκφοβισμού: για ένα ασφαλές – δημιουργικό σχολείο με χαρούμενα παιδιά»
  • «Πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς προάγοντας την ψυχολογική και κοινωνική υγεία για ασφαλή και χαρούμενα παιδιά»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  • «Υδροβιότοποι της περιοχής μου»

Πρόγραμμα Πολιτιστικό:

  • “England in the era of Shakespeare”