Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΕΚΑΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τ.Κ. 56430

Τηλέφωνο: 2310683840

FAX: 2310684865

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

mail@18dim-stavroup.thess.sch.gr